FreeJobs.cz: Licenční ujednání

Dnes je středa 22. listopadu 2017

Menu

 

Hudební portál Mikš software s.r.o. Nečekej Aeroklub Vyškov

Všeobecné podmínky (dále jen VP) provozu internetového serveru www.freejobs.cz (dále jen FRJ)

Na této stránce se nachází pravidla stanovená pro provoz tohoto webu.
 • Za Uživatele FRJ je považován každý, kdo vstupuje na FRJ za účelem vložení nabídky práce, vložení poptávky po práci a každý, kdo za těmito účely používá a využívá informace na FRJ uvedené.
 • Každý Uživatel využitím FRJ souhlasí se zde popsanými VP a bude se dle nich řídit.
 • Server FRJ slouží především ke zprostředkování nabídky a poptávky po zaměstnání.
 • Server FRJ umožňuje svým Uživatelům zadávat životopisy fyzických osob, které jsou přístupné pouze zaregistrovaným Uživatelům/zaměstnavatelům , kteří tak souhlasí s těmito VP.
 • Zadávání, vyhledávání a registrace jsou na FRJ bezplatné.
 • Server FRJ umožňuje svým Uživatelům zadávat poptávku na obsazení pracovních míst osob, které jsou přístupné všem Uživatelům FRJ.
 • Každý Uživatel se zavazuje, že obsah vložené informace na FRJ není v rozporu s účelem FRJ, se zákony a obecně platnými právními a etickými normami.
 • Provozovatel FRJ si vyhrazuje právo odstranit takový obsah vkládaných údajů, který je možné považovat za protiprávní, urážlivý, neetický, nebo jinak eticky , morálně a právně nepřijatelný.
 • Server FRJ je určen k užívání jak právnickými tak i fyzickými osobami.
 • Jakékoliv užití obsahu FRJ, popř. jeho částí a osobních údajů jiným způsobem než pro vlastní potřebu v oblasti poptávky a nabídky práce, zejména jakékoliv šíření obsahu FRJ, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do obsahu FRJ. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na FRJ pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy jsou zakázány.
 • Je zakázáno zadávat nabídky práce jakéhokoliv erotického a podvodného charakteru, nabídky, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či protiprávní. Při zadání nabídky zaměstnání musí být jasně a cíleně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.
 • Za obsah a gramatickou správnost vložené informace nese odpovědnost zadavatel údajů – Uživatel FRJ.
 • Tyto OP vstupují v platnost 17. 9. 2007

 

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí HESLO Nečekej

Aktuality

AKTUALITY - Sami můžete zjistit, jaká práce se nabízí. Tak hledejte a hledejte. zde je to zdarma i pro firmy i pro lidi.
AKTUALITY - Pokud se Vám nepodaří přihlásit napoprvé, tak prosím ukončete všechny spuštěné prohlížeče (InternetExplorer, Firefox atd..) a pak je znovu spusťte a vyzkoušejte přihlášení s Vašim jménem i heslem podruhé. Důležité je zadávat jmeno, heslo bez hacku a carek, bez lomitek a otazniku apod. .
AKTUALITY - Bezplatně informace o uchazečích o práci jen tak neseženete ! ! ! Jen u nás, na www.freejobs.cz !!